Awr Fawr

Yr Awr Fawr Cynradd

Beth yw Yr Awr Fawr?

Mae’r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o’r Urdd?

O fis Hydref, bydd sesiynau Awr Fawr ar gyfer aelodau’r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw’n aelodau trwy sesiynau mis Medi i roi blas i chi o’r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawddyma.

Faint yw’r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau’r Urdd.

Ewch draw i gwefan yr Urdd i gofrestruhttps://www.urdd.cymru/awrfawr

Yr Awr Fawr – Online activities for children

What is Yr Awr Fawr?

Yr Awr Fawr (The Great Hour) is a chance for primary aged children to come together in a safe environment over Zoom to enjoy a range of fun activities with old and new friends and our friendly staff.

Do you have to be a member of the Urdd to join in?

From October, Awr Fawr sessions will be for Urdd members only. Non-members are very welcome all through the September sessions to give you some time to decide whether you want to join as an Urdd member. You can join online easilyhere.

How much are the sessions?

All Awr Fawr sessions are free for Urdd members!

Go to the Urdd website to register for some fun activities –https://www.urdd.cymru/awrfawr