Pwysig – Important

Mae wedi dod i’n sylw ni fod rhai rhieni wedi archebu lle i’w plentyn ar gyfer y Clwb Brecwast am ddim ond wedyn ddim yn defnyddio’r gofal. 

Gan ei fod yn llawn bob dydd mi fyddwn yn monitro hyn yn ddyddiol, a bydd gennym yr hawl i cael gwared o archebion unrhyw blentyn os bydd hyn yn parhau i ddigwydd. Os ydych angen canslo archeb y Clwb Brecwast am Ddim, mae’n rhaid gysylltu gyda’r Swyddfa.  

It has come to our notice that some parents have not been using the Free Breakfast Club, although their children are booked in.

 

 As it is full every day we are monitoring this on a daily basis and, we will be looking at removing any child’s future bookings if this keeps happening. If you need to cancel a free breakfast booking, you must contact the office.