Banc Bwyd / Food Bank

Diolch o galon i bawb a gyfrannodd tuag at y banc bwyd yr wythnos yma. Daeth Banc Bwyd Sir y Fflint i gasglu’r eitemau heddiw. Nadolig llawen iawn i chi i gyd!
Thank you very much to everyone who contributed towards the food bank this week. Flintshire Food Bank collected the items today. A very merry Christmas to you all!