Talu clwb ar-lein/Paying club online

Blwyddyn Newydd Dda – Happy New Year


Mae’r gwefan talu’r Clwb Brecwast a Clwb ar ol Ysgol yn fyw – The website for Breakfast Club and After School Club is now live.


Os ydych yn talu gyda talebau gofal plant, rydym wedi sicrhau eich bod yn gallu archebu lle i’ch plentyn.

If you pay with childcare vouchers, we have ensured you will be able to book your child’s place: end