Band y mis

Helo Rhieni a Warchodwyr Ysgol Glanrafon, 

Y Criw Cymraeg sydd yma. Eleni rydym am ddechrau ‘Band y Mis’ er mwyn hybu pwysigrwydd cerddoriaeth Gymraeg. Ein band ar gyfer mis Ionawr yw y Trwbz. Gofynnwch i chi chwarae y caneuon yn y cartref  gymaint a phosib os gwelwch yn dda. Mae’r caneuon ar gael drwy Youtube neu ar Spotify. Rydym ni eisiau i pawb glywed a mwynhyau y miwsig. 

Diolch, Y Criw Cymraeg 

Hello Parents and Guardians of Ysgol Glanrafon, 

We are the Welsh council in school. This year we want to start ‘Band y Mis’ to promote the importance of Welsh music. Our band for January is the Trwbz. We ask that you play the songs at home as much as possible please. The songs are available via Youtube or on Spotify. We want everyone to hear and enjoy the music.


Thank you
Y Criw Cymraeg