Eisteddfod yr Urdd Eisteddfod 2024

BLWYDDYN 1 I FLWYDDYN 6 / YEAR 1 TO YEAR 6

Os hoffech i’ch plentyn gystadlu yn unigol yn yr Urddeleni a cael ei hyfforddi yn yr ysgol, a fedrwch lenwi y ffurflen isod erbyn Dydd Iau yma os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, cymerwch sylw o ddyddiadau yr Eisteddfod. Mae dyddiad y Cylch a’r Sir ar Ddydd Sadwrn ac eich cyfrifoldeb chi fel rhieni/gwrachodwyr ydy mynd a’ch plentyn i’r Eisteddfod. 

If you wish your child to compete individually at the Urdd Eisteddfod this year and be taught at school, please fill in the form above by this Thursday. 

Please take note of the Eisteddfod dates. The district and regional Eisteddfod date is on a Saturday and it is your responsibility as parents/guardians to take your child to the Eisteddfod.