Beans=spaghetti hoops

Nodwch ein bod yn cael anhawsterau gyda’r system cinio newydd. Dydi’r system ddim yn adnabod alergerddau eto ac mi fyddwn yn datrys y broblem dydd Llun. NI FYDD BINS ar y fwydlen.
Please note that we are having difficulties with the new lunch system. The system is not currently recognising allergies and we will rectify the problem on Monday. Please note there are NO BEANS on the menu. Diolch