Newid dyddiad Mabolgampau / School sports day change of date

Oherwydd rhagolygon y tywydd bu’n rhaid i ni newid dyddiau Mabolgampau’r Ysgol. Gwiriwch y poster ar gyfer y dyddiadau newydd. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn fod wedi’i achosi.  Diolch

Due to the weather forecast we have had to change the dates for the Schools Sports days. Please check the poster for the new dates. Sorry for any inconvenience this may have caused.  Thank you

pdf icon Newid-dyddiad-Mabolgampau-Sports-Day-change-of-Date.pdf