Bl 3 – 6 Years

Mae yna ychydig o docynnau ar ôl ar gyfer y cyngerdd ar sail y cyntaf i’r felin.

Rhowch yr archeb a’r arian i’ch plentyn i roi i’w athro/awes.  (DDIM Y SWYDDFA)

There are a few tickets left for the concert on a first come first served basis. 

Please give the order and money to your child to give to the teacher. (NOT THE OFFICE)