Bl 3 a 4

Mae disgyblion Bl 3 a 4 yn creu rocedi allan o boteli plastig. Os fedrwch yrru rhai i’r ysgol erbyn fory, byddem yn ddiolchgar iawn. 
Year 3 and 4 are creating rockets out of plastic bottles. If you could send some to school by tomorrow please we would be very grateful. 
DIOLCH YN FAWR