Raffl / Raffle

Mae y tedi enfawr yma wedi cael ei roi fel rhodd i’n Ffair Deganau Dydd Gwener nesaf felly bydd raffl yn cael ei gynnal er mwyn ei ennill. £1 y tocyn. Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi cyfrannu teganau yn barod ar gyfer ein digwyddiad i godi arain ar gyfer tannau gwyllt Awstralia. Cofiwch yrru unrhyw gyfraniadau gyda eich plentyn i ddosbarth Mrs Coulman. 

This gigantic teddy has been donated for our Toy and Teddy Sales this coming Friday, so the children will be organizing a raffle so that it can be won. £1 per raffle ticket. Thank you very much to those of you that have already donated items for our event which will be raising funds for the wild fires in Australia.  Please send in any donations with your child to Mrs Coulman’s class. Diolch