Bl 3 a 4

Bydd Blwyddyn 3 a 4 yn mynd lawr i Llyfrgell yr Wyddgrug pnawn fory i gael sesiwn stori gyda Fiona Collins fel rhan o’u dathliadau Gŵyl Ddewi a’r prosiect Gaeaf Llawn.
Years 3 and 4 will go down to Mold Library tomorrow afternoon for a story session with Fiona Collins as part of their St David’s Day celebrations and the Well Being Winter project.