PWYSIG IAWN / VERY IMPORTANT

Mae’r fidio isod yn egluro yr holl newidiadau sydd yn digwydd o fory ymlaen. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Diolchwn i chi am eich cyd-weithrediad.
The video below outlines the changes from tomorrow onwards. We kindly ask for you to be patient with the new arrangements. Thank-you for your co-operation.  

https://youtu.be/5IDgcwvQ6TQ

Trefniadau 01/03/22 Arrangements youtu.be