Bl 3 a 4 / Years 3 & 4

Mae disgyblion Bl 3 a 4 wedi bod yn brysur yn creu pethau i’w gwerthu ar gyfer y Nadolig. Yn gyntaf, mae nhw wedi creu torchau gwbl naturiol allan o ddail ac fe fydd rhain ar werth am bris rhesymol yn y Ffair Nadolig fory. Mae nhw hefyd wedi bod yn coginio ac yn addurno Cacennau Nadolig. Mae cyfle i’r disgyblion brynu eu cacen am £1.50 yn yr ysgol o fory ymlaen. Fe fydd y gacen yn cael ei rhoi mewn bag Nadoligaidd ac wedi ei labelu yn brydferth – anrheg Nadolig gwych! Bydd yr holl elw yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau i’r ardal tu-allan ac i brynu offer coginio. Diolch o flaenllaw am eich cefnogaeth.
Year 3 and 4 pupils have been very busy creating things to be sold for Christmas. Firstly, they have created natural Xmas wreaths by using leaves, and these will be for sale at the Christmas Fair tomorrow for a reasonable price. They have also been busy cooking and decorating Christmas cakes. The children will have the opportunity to buy their Christmas cake for £1.50 from tomorrow on wards. The cake will come in a lovely christmassy bag with a handmade label by the children. The profit made will be spent on resoucres for Years 3 and 4 outdoor area and to buy cooking equipment. Thank you in advance for your support.Bl 3 a 4 / Years 3 & 4

Mae disgyblion Bl 3 a 4 wedi bod yn brysur yn creu pethau i’w gwerthu ar gyfer y Nadolig. Yn gyntaf, mae nhw wedi creu torchau gwbl naturiol allan o ddail ac fe fydd rhain ar werth am bris rhesymol yn y Ffair Nadolig fory. Mae nhw hefyd wedi bod yn coginio ac yn addurno Cacennau Nadolig. Mae cyfle i’r disgyblion brynu eu cacen am £1.50 yn yr ysgol o fory ymlaen. Fe fydd y gacen yn cael ei rhoi mewn bag Nadoligaidd ac wedi ei labelu yn brydferth – anrheg Nadolig gwych! Bydd yr holl elw yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau i’r ardal tu-allan ac i brynu offer coginio. Diolch o flaenllaw am eich cefnogaeth.
Year 3 and 4 pupils have been very busy creating things to be sold for Christmas. Firstly, they have created natural Xmas wreaths by using leaves, and these will be for sale at the Christmas Fair tomorrow for a reasonable price. They have also been busy cooking and decorating Christmas cakes. The children will have the opportunity to buy their Christmas cake for £1.50 from tomorrow on wards. The cake will come in a lovely christmassy bag with a handmade label by the children. The profit made will be spent on resoucres for Years 3 and 4 outdoor area and to buy cooking equipment. Thank you in advance for your support.