PWYSIG – IMPORTANT

Oherwydd y tywydd difrifol NI FYDD y plant yn mynd i ganu yn y dref y pnawn ‘ma.  Felly, a fyddech cystal â dod i nôl eich plentyn/plant o’r ysgol (byddant yn nosbarth Mrs Lowri Hogg) am 3.15pm  neu roi gwybod i ni am unrhyw drefniadau eraill os gwelwch yn dda.

Due to the atrocious weather conditions, the children WILL NOT be going to sing in the town this afternoon.  Therefore, would you kindly collect your child/ren from school (they’ll be in Mrs Lowri Hogg’s class) by 3.15 or inform us of any other arrangements please.