Bl / YEARS 1 & 2

Yn anffodus, oherwydd rhagolygon y tywydd bydd rhaid gohirio trip Blwyddyn 1 a 2 i Barc Gwledig Loggerheads Dydd Mercher Yma. Gobeithio cawn ail-drefnu ar ôl hanner tymor. 
Unfortunately, due to the weather forecast on Wednesday we will have to postpone this week’s visit to Loggerheads Country Park. We hope to rearrange for after half term. 
Diolch