Clwb Technoleg Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4 Technology Club

Nodyn i atgoffa disgyblion y clwb technoleg fod angen iddynt ddod â dau degan bach efo nhw i’r clwb yfory. Diolch.  A reminder that the technology club pupils need to bring two small toys with them to the club tomorrow. Thank you.