Bl/Yr 6 Glanllyn

Bydd y disgyblion yn dychwelyd i Ysgol Glanrafon erbyn 2.30yp. Fydd angen i chi gasglu eich plentyn o’r giat gwaelod am 2:30yp os gwelwch yn dda. (Fydd y disgyblion sydd i lawr i fynd i’r Clwb ar ol Ysgol yn dychwelyd yn nol i’r ysgol.)

The pupils will arrive at Ysgol Glanrafon by 2.30pm.  Can you please collect your child at 2.30pm from the bottom gate. (They will return to school if they are on the list to go to the After School Club.)