Streic yfory / Strike tomorrow

  Cofiwch ein bod ni ar agor yfory ond fod rhai dosbarthiadau ar gau oherwydd y streic. Mae rhieni dosbarthiadau sydd ar gau wedi cael ebost dydd Llun. Bydd disgyblion o’r dosbarthiadau yma yn cael eu gyrru adref os ydynt yn dod i’r ysgol.
Please note that the school is open tomorrow but there are a few classes closed because of the NEU strike. All parents affected have been sent an email on Monday. Any pupil from these classes, who attends school tomorrow, will be sent home.
Diolch

pdf icon Streicstrike.pdf