BLWYDDYN 1 A 2 / YEARS 1 & 2

Rhai o dai adar BL 1 a 2. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. Mae’r disgyblion wrth eu bodd gyda’r cegin fwd newydd.

Some of the bird houses year 1 and 2 pupils have created. Thank you very much for your support. The pupils are over the moon with their new mud kitchen.

Diolch yn fawr – Staff Blwyddyn 1 a 2