Eisteddfod Urdd

Prynhawn da pawb /Good afternoon all

Atodaf raglen rhagbrofion a rhaglen llwyfan prynhawn ar gyfer Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug a gynhelir yn Ysgol Bryn Coch ar ddydd Sadwrn Chwefror 29, 2020.  Mae’r beirniaid fel y ganlyn:

Gofynwn yn garedig i chi rhoi gwybod i’ch rhieni bod tal mynediad i’r Eisteddfod a hynny yn cynnyws y rhagbrofion.  Un gost sydd am y diwrnod a £3 ydy hynny i oedolion. Mae plant o dan 16 yn rhad ac am ddim.

Please find attached the prelim timetable and the programme for the stage competitions in the afternoon for the Mold area Eisteddfod to be held at Ysgol Bryn Coch, on Saturday February 29th, 2020.  The adjudicators are as follows:

We kindly ask that you notify your parents that there is an admissions fee and that includes the prelim stage.  One payment of £3 per person and children under 16 are free, this payment allows them access all day.

Diolch

Darren