BLWYDDYN 2 / YEAR 2 – WALK WISE

Cerddwyr ‘Walk Wise’ 
Cofiwch bydd disgyblion Blwyddyn 2 yn dechrau eu hyfforddiant cerddwyr ‘Walk Wise’ dydd Gwener yma.  Hoffwn eich hatgoffa o’r pwysigrwydd o ddychwelyd y ffurflen ganiatâd yn ôl i’r ysgol erbyn fory os gwelwch yn dda. 
Year 2 pupils will be beginning their Walk Wise Pedestrian Training this Friday. Please could you ensure that the permission form has been returned to school by tomorrow.