Gwaith Celf yr Urdd / Urdd Art Work

Dim ond neges i’ch atgoffa fod angen dod ag unrhyw waith celf a chrefft at Eisteddfod yr Urdd sydd wedi’i gwblhau gartref i’r ysgol erbyn yfory (Mawrth 14eg) os ydy’ch plentyn yn awyddus i gystadlu. Fe fydd yr ysgol wedyn yn cofrestru’r gwaith ar wefan yr Urdd ar eu rhan. Noder fod angen i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd i gystadlu.

Just a message to remind you that any art and craft work completed at home for the Urdd Eisteddfod needs to be in school by tomorrow (March 14th) if your child wants to compete. The school will register the work on the Urdd website on their behalf. Please note that your child needs to be a member of the Urdd in order to compete.