Blwyddyn 3 a 4 Yfory / Year 3 & 4 Tomorrow

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 wisgo siwmper Nadolig neu ddillad Nadoligaidd i’r ysgol yfory gan ein bod yn gobeithio ffilmio rywfaint o’n cyflwyniad Nadolig rhithiol. Mwy o wybodaeth am hyn i ddilyn.
We kindly ask that year 3 and 4 pupils wear Christmas jumpers or Chistmas inspired clothing to school tomorrow as we are hoping to film some of our virtual Christmas presentation. More information about this to follow.