Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

O ganlyniad i’r gwaith adeiladu, mae’n siwr eich bod wedi sylwi fod buarth yr ysgol yn llai nag arfer erbyn hyn. Gan ein bod eisiau sicrhau fod swigod yr Adran Iau yn cael eu cadw ar wahan, fe fydd Blwyddyn 5 a 6 yn chwarae ar y cae yn ystod amseroedd cinio. Rydym felly yn annog y disgyblion i ddod ag esgidiau glaw, esgidiau cerdded neu hen bar o esgidiau i’w gwisgo yn ystod amseroedd cinio. Mae croeso iddynt ddod a sannau sbar hefyd. Caiff y disgyblion adael rhain yn yr ysgol yn hytrach na’u cario yn ol ac ymlaen bob dydd os ydych yn dymuno. Diolch i chi o flaen llaw am eich cydweithrediad.
As a result of the building work, you may be aware that the school yard is much smaller recently. As we want to ensure that the bubbles in the Junior Department are kept separate, Year 5 and 6 will be playing on the school field during lunchtimes. We therefore are encouraging the pupils to bring wellies, walking boots or old shoes to wear during lunchtimes. They are welcome to bring spare socks too. The pupils may leave these in school in they wish. Thank you in advance for your cooperation.