Blwyddyn 3a4 / Years 3&4

Fe fydd disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn chwarae rygbi ar gae’r ysgol brynhawn yfory (dydd Gwener). Mae’n bwysig eu bod yn dod a dillad addas, esgidiau pel-droed neu deinyrs a photel ddiod gyda hwy i’r ysgol os gwelwch yn dda.
Year 3 and 4 pupils will be playing rugby on the school field tomorrow afternoon (Friday). It is important that they bring appropriate clothing, football boots or trainers and a bottle with them to school please.