DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH – SHOWING RACISM THE RED CARD.

Cofiwch y caiff y disgyblion ddod i’r ysgol wedi’u gwisgo mewn coch ar 18.10.19 i ddangos cefnogaeth i’r ymgyrch wrth hiliaeth.
The pupils can come to school dressed in red on 18.10.19 to show  support to the anti racism campaign.