Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol yfory (dydd Mawrth) yn ogystal a dydd Mercher yr wythnos hon os gwelwch yn dda. We ask that the pupils come to school in their P.E. kit tomorrow (Tuesday) as well as on Wednesday this week please.