Eisteddfod yr Urdd

Cofiwch archebu eich tocynnau i Eisteddfod yr Urdd a Gŵyl Triban! Mae mynediad am ddim eleni, ond bydd angen dangos eich tocynnau yn y fynedfa cyn cael mynediad i’r Maes. 🎟
PWYSIG – Mae angen tocyn i’ch plentyn sydd yn cystadlu hefyd. 
Archebwch eich tocynnau AM DDIM yma: www.urdd.cymru/tocynnau

Don’t forget to get your free Denbighshire Urdd Eisteddfod and #Triban Festival tickets! Entry to the site is totally free of charge, but you’ll need to show your tickets when you arrive. 🎟
IMPORTANT – A ticket is needed for you child if they’re competing as well.