Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

Gofynnwn i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff bob dydd Mercher gan ddechrau yr wythnos yma. Bydd angen i ddosbarth Mr Gwynedd ddod a’u dillad addysg gorfforol gyda hwy mewn bag gan y byddant yn cymryd rhan mewn sesiynau ysgol goedwig hefyd. We ask that year 5 and 6 pupils come to school in their P.E. clothes every Wednesday starting this week. Mr Gwynedd’s class will need to bring their P.E. clothes with them in a bag as they will also be taking part in forest school sessions.