CLWB PEL DROED NEV / NEV’S FOOTBALL CLUB

Mae Clwb pel droed Nev yn ail ddechrau wythnos nesaf. Blynyddoedd 3 – 6 bob dydd Llun a blynyddoedd 1 a 2 bob dydd Mercher fel o’r blaen. 3:15 tan 4:15yh.   Archebwch le i’ch plentyn ar Ap Porth yr Ysgol a thalu Nev yn uniongyrchol.  Diolch                 Nev’s Football club will be starting back next week. Years 3-6 every Monday and Years 1 and 2 every Wednesday as before. 3:15 till 4:15pm. Please book a place for your child on the School Gateway App and pay Nev directly.  Thanks