Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6

A fuasai disgyblion Blwyddyn 5 yn gallu dod ac esgidiau ymarfer corff i’r ysgol bob diwrnod yr wythnos yma os gwelwch yn dda. Blwyddyn 6 i ddod ac esgidiau ymarfer corff dydd Gwener hefyd. 👟 
Could Year 5 pupils bring their trainers to school every day this week please. Year 6 to bring their trainers on Friday too. 👟