Diweddariad Caerdydd / Cardiff Update

Gallwn gadarnhau y byddwn yn ôl yng Nglanrafon erbyn 7.30yh. Mae’r plant wedi bod yn wych chwarae teg! Mae croeso i rieni barcio ym maes parcio’r ysgol. 🚗🚙 We can confirm that we will be back in Glanrafon at 7.30pm. The children have been fantastic in fairness! Parents are welcome to park in the school car park. 🚙🚗