Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 – Rygbi a Pel Droed

PWYSIG – NI FYDD rygbi ar ol ysgol nos fory (oherwydd y twrnament) nac am y bythefnos ganlynol. Yn lle, fe fydd Mr Rhydian Jones a Mr James Jones yn cynnal clwb pêl droed ar gyfer disgyblion Bl 5 a 6 yn unig. Cofiwch archebu lle ar lein a gofalu fod gan eich plentyn ddillad addas gan gynnwys shin pads a studs. 

IMPORTANT – There will be NO RUGBY tomorrow evening (because of the tournament) nor for the following two weeks. Instead, there will be Year 5 and 6 football club with Mr Rhydian Jones and Mr James Jones. Please book online and please make sure that the pupils have suitable clothing including studs and shin pads. 
Ymddiheurwn ein bod yn hwyr yn eich hysbysu o’r trefniadau. Apologies that we are late letting you know the arrangements.