Pwysig: Disgyblion Bl 6// Important; Yr 6 Pupils

Rydym wedi cael gwybod gan dîm derbyniadau ysgolion Uwchradd Sir y Fflint, bod yna nifer o’n disgyblion Blwyddyn 6 sydd heb roi cais am leoliad Ysgol Uwchradd. A allwn eich atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 4/11/22.  Diolch

We have been notified by the Flintshire Secondary schools’ admissions team that there are a number of our Year 6 pupils that haven’t put in an application for Secondary School placement. Can we please remind you that the cut-off date for applications is the 4/11/22.  Thank you