Blwyddyn 5 – Red Ridge – Year 5

Fe fydd gwybodaeth bwysig am y daith a ffurflenni iechyd yn dod adref gyda’r disgyblion heddiw. Mae’n hanfodol ein bod yn derbyn y ffurflenni iechyd yn eu holau erbyn Ebrill 27ain. Hefyd, os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen talu balans y gost mor fuan a phosib os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch. Important information regarding the trip and health forms are being sent home with the pupils today. It is crucial that we receive the health forms back by April 27th. We also kindly ask that the balance is paid as soon as possible if you haven’t already done so. Many thanks.
Redridge Centre