Rhaglen Iechyd a Lles Jigsaw Health and Well-Being Programme

Mae’r ysgol wedi buddsoddi yn y rhaglen Jigsaw. Mae’n raglen ABCh (Addysg Bersonol a Chymdeithasol) cynhwysfawr sy’n hollol wreiddiol gan gynnwys cynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu Cymraeg ar gyfer yr ysgol gynradd gyfan o oedran 3-11 oed. Mae’r holl wybodaeth i’w weld yn y taflenni ar gyfer rhieni a gofalwyr. 

The school have invested in the Jigsaw programme. This is a comprehensive and completely original PSE (Personal and Social Education)  programme that contains Welsh lesson plans and teaching resources for the whole primary school from ages 3-11. Please see all relevant information in the handout for parents and carers. 

image.jpg

pdf icon jigsaw-3-11-information-for-parents-and-carers-leaflet-wales-2022-cy.pdf
pdf icon jigsaw-3-11-information-for-parents-and-carers-leaflet-wales-2022-en.pdf