Blwyddyn 5a6 / Years 5&6

Cofiwch yrru jariau gwydr neu blastig i’r ysgol wythnos yma os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi beidio gyrru jariau sydd wedi bod yn dal cynnyrch cnau (e.e. peanut butter) rhag ofn fod olion ar ôl gan fod disgyblion sy’n dioddef o alergedd cnau yn yr adran.
Please remember to send glass or plastic jars to school this week. We kindly ask that you don’t send jars that have previously contained nut produce (e.g. peanut butter) in case there are nut traces left as we have pupils who suffer from nut allergies in the department.