Y Llew Frenin

Nos fory a nos Fercher
Prif gymeriadau – yn yr ysgol erbyn 5 o’r gloch
PAWB arall i’w dosbarthiadau erbyn 5.40
Sioe yn cychwyn am 6 o’r gloch.
Cewch gasglu eich plentyn/plant o’u dosbarthiadau cofrestru wedi’r perfformiad. Dylai orffen tua 7.10./7.15. If there are any problems, please ask at school. 

Tomorrow evening and Wednesday evening
Main characters – school by 5 o clock
EVERYBODY else to their classes by 5.40.
Show to start at 6 o clock. 
You will be asked to pick your child up from their registration classes after the performance please. It should finish around 7.10/7.15. Os oes unrhyw broblem, cofiwch holi yn ysgol.