Blwyddyn 6 – Glan-llyn

Mae nifer heb dalu’r gost yn llawn ar gyfer Glan-llyn. A wnewch chi wirio eich bod wedi talu ar School Comms os gwelwch yn dda. Os oes problem, cysylltwch gyda swyddfa’r ysgol. Mae e-bost wedi ei anfon at rieni heddiw gyda’r trefniadau terfynol.
Many haven’t paid in full for Glan-llyn. Please check School Comms to ensure you have paid please. If there is a proble, please contact the school office. An e-mail has been sent to parents today with the final arrangements.