Hwyl fawr a phob lwc / Goodbye and good luck

Hoffwn fel ysgol ddymuno’n dda i Mr James Jones sydd yn ein gadael yn Ysgol Glanrafon ac yn mynd i deithio am rhai misoedd. Diolchwn iddo am ei waith dros y flwyddyn ddiwethaf.  Bydd Miss Lauren Lloyd yn dod yn lle Mr Jones am gyfnod i Flynyddoedd 3 a 4 a bydd Mrs Gwenan Williams yn gwneud diwrnod ychwanegol efo dosbarthiadau 5 a 6. 
As a school, we would like to wish all the best to Mr James Jones as he leaves Ysgol Glanrafon and is going travelling. We thank him for his work over the past year. Miss Lauren Lloyd will replace Mr Jones for a period in Years 3 and 4 and Mrs Gwenan Williams will be with Year 5 and 6 classes for an extra day.