Blwyddyn 6 / Year 6

Fe fydd Tempest yn yr ysgol yfory yn tynnu lluniau felly mae’n bwysig fod gan y disgyblion sy’n beicio wisg ysgol yn ogystal â dillad eu hunain gyda hwy.
Disgyblion dosbarth Mr Jones i ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain a dod â gwisg ysgol mewn bag.
Disgyblion dosbarthiadau Mrs Hogg a Mrs Williams / Mrs Fernandes i ddod i’r ysgol mewn gwisg ysgol a dod â dillad eu hunain mewn bag.
Diolch yn fawr.
📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸
Tempest will be at school tomorrow so it is important that the pupils taking part in the Bikability have a school uniform as well as their own clothes with them.
Mr Jones’ class to come to school in their own clothes and to bring their school uniform in a bag with them.
Mrs Hogg and Mrs Williams / Mrs Fernandes’ classes to come to school in their school uniform and to bring their own clothes in a bag with them.
Thank you.