Cystadleuaeth Pwmpen / Pumpkin Competition

Mae’r Cyngor Eco wedi trefnu cystadleuaeth dyfalu pwysau’r bwmpen a dyfwyd yn yr ysgol. Gofynnwn i’r disgyblion ddod â 50c i’r ysgol os ydynt am gystadlu. Gwobr i’r enillydd! 
The Eco Council has arranged a competition to guess the weight of the pumpkin that was grown in school. We kindly ask that the pupils bring 50p to school if they would like to enter. Prize for the winner!