Blwyddyn 6 / Year 6

Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Daniel Owen, fe fydd disgyblion Blwyddyn 6 yn mynd i Fryn y Beili Dydd Iau yma. Os oes unrhyw rieni ar gael i helpu efo cerdded lawr yn y bore neu’r prynhawn, buasem yn ddiolchgar o unrhyw gymorth. Ebostiwch Mrs Huws ([email protected]) os ydych ar gael.

Bore / Morning (10.00 – 11.30)

Dosbarth Miss Ellis a hanner/half of Bl 6 Mr Gwynedd

Pnawn / Afternoon (1.00 – 2.30)

Dosbarth Mrs Williams/Mrs Huws a hanner/half of Bl 6 Mr Gwynedd

As part of the Daniel Owen Festival celebrations, Year 6 pupils will be visiting Bailey Hill this Thursday. If there are any parents available to help with walking down in the morning or afternoon, we would be grateful for any help. Please email Mrs Huws ([email protected]) if available.