Llongyfarchiadau / Congratulations

Hoffwn fel ysgol longyfarch Mrs Sioned Booth (Athrawes yn Y Blynyddoedd Cynnar) am roi genedigaeth i ferch fach Dydd Mercher diwethaf. Llongyfarchiadau enfawr iddi hi a’i gwr Tom ar enedigaeth Erin Booth. 

We would to congratulate Mrs Sioned Booth (Early Years teacher) for giving birth to a baby girl last Wednesday. Huge congratulations to both Mrs Booth and her husband Tom on the birth of Erin Booth.