Blwyddyn/Year 1 & 2

Cofiwch anfon gwisgoedd Gwasanaeth Nadolig eich plant i’r ysgol erbyn fory os gwelwch yn dda.
Ni fydd pel-droed ymlaen nos Iau yma na nesaf, bydd yn ail gychwyn ar ol y Nadolig
Mae dyddiad cau Clwb Sgiliau Chwaraeon Aura dydd Iau, Rhagfyr 12fed.
Llawer o ddiolch.
Please send your child’s outfit for the Christmas service into school tomorrow.
The Thursday evening football will not be held this week or next, and will re start after Christmas.
The Aura sports multi skills Club closing date is this Thursday, December 12th.
Many thanks