Blwyddyn/Years 1 & 2

Tenis – Tennis

Blwyddyn/Years 1 & 2

Bydd Blynyddoedd 1 & 2 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau tenis fory, Gorffennaf 2il – felly bydd angen iddynt ddod  a dillad/esgidiau addas i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Years 1 & 2 will be taking part in tennis based activities tomorrow, July 2nd  and therefore will  need to bring in suitable clothing/footwear to school please