Blwyddyn/Years 3 & 4

Tenis – Tennis

Blwyddyn/Years 3 & 4

Bydd Blynyddoedd 3 & 4 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau tenis fory, Gorffennaf 2il – felly bydd angen iddynt ddod  a dillad/esgidiau addas i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Years 3 & 4 will be taking part in tennis based activities tomorrow, July 2nd  and therefore will  need to bring in suitable clothing/footwear to school please.