Blwyddyn/Years 5

Tenis – Tennis

Blwyddyn/Year 5

Bydd Blwyddyn 5 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau tenis dydd Mercher, Gorffennaf 3ydd felly bydd angen iddynt ddod  a dillad/esgidiau addas i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Year 5 will be taking part in tennis based activities Wednesday, July 3rd and therefore will  need to bring in suitable clothing/footwear to school please.