Blynyddoedd/Years – Derbyn/Reception, 1,2,3,4,5,6.

Dychwelwch y ffurflen Brechu Plant Rhag y Ffliw i’r ysgol erbyn dydd Gwener, 
Medi 25ain os gwelwch yn dda.
Ni fydd plant y Meithrin yn cael eu brechu.
Please return the Flu Vaccination for Children form to school by Friday, September 25th.

The Nursery pupils will not be vaccinated